Stowarzyszenie SLALOM

tel. / email:
Tomek Naorniakowski
880 00 42 42
tomek@slalom.pl

Magda Pawikowska
880 145 626
magda@slalom.pl

Marek Naorniakowski
600 05 86 86
marek@slalom.pl

adres:
ul. Zwierzyniecka 1/57
00-719, Warszawa

krs:
0000308529

nip:
521-349-00-31

regon:
141478235

konto:
ALIOR BANK
51 2490 0005 0000 4530 7009 9803

linki:
Facebook
YouTube