Regulamin rezerwacji


Aby zarezerwować miejsce na jednym z naszych obozów należy:
• poinformować nas mailowo lub telefonicznie o wybranym terminie podając:
   • imię i nazwisko
   • datę urodzenia
   • adres zamieszkania
   • telefon kontaktowy
   • adres e-mail
• Wpłacić zaliczkę w wysokości 20% ceny obozu (podając w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika).
• Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz.

Po zaksięgowaniu zaliczki potwierdzimy rezerwację.

Istnieje możliwość rozłożenia ceny obozu na 2 ~ 3 raty
(termin ostatniej raty to ostateczny termin wpłaty całości), szczegóły do uzgodnienia.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w obozie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu później niż miesiąc przed obozem, zaliczka nie podlega zwrotowi.
Istnieje jednak możliwość przekazania miejsca na obozie innej osobie spełniającej warunki uczestnictwa.
Zmiana taka jest bezpłatna.

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania obozu uczestnik nie dostaje zwrotu za dni niewykorzystane.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z oświadczeniem zapoznania się z regulaminem obozu
i zobowiązania się do jego przestrzegania.